สาระธรรมนำสุขโดย wattama

พระพุทธเจ้า
[ พระพุทธเจ้า ]

·พระพุทธเจ้า
·ธรรมะบทแรก ? ตอนที่ ๑
·ธรรมะบทแรก ? ตอนที่ ๒
·พุทธประวัติ ตอนที่ ๑
·พุทธประวัติ ตอนที่ ๒
กิจกรรม นำคนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· ชมภาพ โครงการและกิจกรรม
· ดาวน์โหลดธรรมะ
· นานาสาระธรรม
· ยอดฮิตติดอันดับ
· ร่มไม้ชายน้ำ ลานธรรมสนทนา
· วิดีโอ โครงการและกิจกรรม
· สารบัญเว็บธรรมะ
· อ่านสาระธรรมฯ ทั้งหมด
· เผยแพร่ข่าวสาร
· แนะนำและบอกต่อ
พระครูพิศาลธรรมานุวัตร
พระครูพิศาลธรรมานุวัตร

· ๑. ตำแหน่ง
·
๒. สถานะเดิม
· ๓. บรรพชา
· ๔. อุปสมบท
· ๕. วิทยฐานะ
· ๖. งานปกครอง
· ๗. งานการศึกษา
· ๘. งานเผยแผ่
· ๙. งานสาธารณูปการ
· ๑๐. งานสาธารณประโยชน์
· ๑๑. งานการศึกษาสงเคราะห์
· ๑๒. งานพิเศษ
· ๑๓. สมณศักดิ์
นานาสาระธรรม
· คณะธรรมวิทยากรศึกษาดูงาน ณ. ประเทศอินเดีย - เนปาล
· นิทรรศการเปิดเมืองธัญบุรี
· ๑๐๐ ปึแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
เวบเพื่อนบ้าน

-มูลนิธิบ้านธรรมานุรักษ์ 
-สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
-สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ปทุมธานี
-วัดเขียนเขต
-สำนักงานพระพุทธศาสนาจ,นครสวรรค์ 
-สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

-วิปัสสนาไทย
-ค่ายวัยใสใส.com

-ฟังธรรม.com 

-วัด
ไทยพุทธคยา

-วัดระฆังโฆสิตาราม ฯ คณะ 4
-วัดป่านาเชือก
-วัดท่ามะโอ
-วัดหัวลำโพง
-วัดใหม่พระพิเรนทร์
-โรงเรียนนาเชือก
-นักธรรม
-Luangta (หลวงตามหาบัว)

-พุทธทาส
.คอม

-สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง

-วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.

-โจโฉ.
-หอมรดกไทย
-ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก

อ่านข่าวออนไลน์
:: คมชัดลึก  
::
ข่าวสดออนไลน์  
::
nations
:: Bangkok Post
:: ช่อง3
:: tv5.
:: ch7.
:: MCOT.NET
:: NBT
:: thaipbs.
:: ไทยรัฐ
:: เดลินิวส์
:: ไทยโพสต์
:: มติชน


กิจกรรม

                                

             

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

         รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเพียงครั้งเดียว เพราะถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในชีวิตแล้ว

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร สร้างจากวัสดุธรรมดาทั่วไป เป็นรูปกงล้อธรรมจักรประดิษฐานบนเสากลม ภายใต้แนวคิดว่าพระธรรมจักรเป็น เครื่องหมายแห่งการประกาศพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ปัจจุบัน พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ของทุก ๆ ปี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ความเป็นมาของการมอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เริ่มในปี 2525 ซึ่งเป็นปีแรกของการคัดเลือก และได้เว้นว่างไป 1 ปี จนถึงปี 2527 ซึ่งเป็นปีที่มีการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนาร่วมกับศูนย์ส่งเสริม ฯ จึงได้นำโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาขึ้นมาพิจารณาอีก ครั้งหนึ่ง จากการคัดเลือกผู้ทำคุณต่อพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี 2525 – ปัจจุบัน มีผู้ได้ผ่านการคัดเลือกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน 2,758 รูป/คน[2]

การพิจารณามอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร

         รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระ พุทธศาสนา พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างแก่สังคมและเยาวชนของชาติ เป็นเกียรติ เป็นกำลังใจในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ และการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

ผู้ควรแก่รางวัลจะได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณามอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปัจจุบันอยู่ที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลขึ้น ใหม่ทุกปี โดยแบ่งพิจารณาเป็น 10 สาขา เช่น สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลมีสองวิธีการคือ พิจารณาจากผู้ทำประโยชน์ผู้ที่มีชื่อเสียง และคัดเลือกจากเอกสารที่ผู้เสนอขอตามลำดับชั้นจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขึ้นมา โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ 1 หรือ 2 รางวัล ตามแต่ขนาดของประชากรในจังหวัด

ประเภทของการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน มีการปรับเพิ่มประเภทตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้แบ่งประเภทการคัดเลือกออกเป็น 10 ประเภท คือ

  1. ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
  2. ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
  3. ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  4. ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
  5. ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
  6. ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  7. ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
  8. ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  9. ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  10. ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
       
       
กรมการศาสนา คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาปี 2556 เข้ารับพระราชทานรางวัล "เสาเสมาธรรมจักร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 56 ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง  เวลา.๑๕.๐๐ น. กรุงเทพมหานคร มจร.นิวส์ขอขอบคุณ เดลินิวส์ 2 พ.ค.56
-ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
1.พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ
2.พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ
3.พระครูปริยัติพัฒโนดม วัดพยัคฆภูมิวาราม มหาสารคาม
4.พระครูอนุศาสน์โสภณ วัดม่วยต่อ แม่ฮ่องสอน
5.พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ วัดเกียรติแก้วสามัคคี ศรีษะเกษ
6.พระครูสิทธิชัยวัฒน์ วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพฯ
7.พระครูวิมลสุวรรณกร วัดกู้ นนทบุรี
8.พระมหาอุเทียน จิรวฑฺฒโน วัดชัยศรี ขอนแก่น
9.พระครูสิทธิวัฒนคุณ วัดกระจัง กรุงเทพฯ
10.พระครูกันตศีลานุยุต วัดกองลม เชียงใหม่
11.พระมหาสำลี กิตฺติปญฺโญ วัดปัจฉิมวัน อำนาจเจริญ
12.พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญฺาโณ วัดหัวป้อมใน สงขลา
13.พระครูปลัดวีระพงษ์ สุเมธี วัดโพธิ์ชัย หนองคาย
14.พระมหาสุวิทย์ ธมฺมสิริ วัดรวกบางบำหรุ กรุงเทพฯ

-ประเภทการศึกษาสงเคราะห์
1.พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ กรุงเทพฯ
2.พระครูโสภณนาคกิจ วัดช้าง นครนายก
3.พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี วัดตะพาน พิจิตร
4.พระครูโสภิตมันตาภรณ์ วัดสันปง เชียงใหม่
5.นายประเวช บุญหนัก เลย
6.นางสมหมาย ติ้นหนู นราธิวาส
7.นางนพรัตน์ ศรีเพ็ชร์ กรุงเทพฯ
8.พระครูโพธิสุตาทร วัดสีกัน กรุงเทพฯ
9.พระครูวิทิตธรรมวิมล วัดแม่ยางเปี้ยว แพร่
10.พระครูโอภาสพิพัฒน์ วัดเสมาท่าค้อ ร้อยเอ็ด
11.พระครูกันตสารธรรม วัดกลางศรีณรงค์ สุรินทร์
12.พระครูพิทักษ์ศาสนกิจ วัดโคกไม้แดง บุรีรัมย์

-ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนฯ กรุงเทพฯ
2.พระสุธีธรรมานุวัตร วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ
3.พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโ วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ
4.พระครูปริยัติธรรมคุณ วัดชำนิหัตถการ กรุงเทพฯ
5.พระครูสมุห์ จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท วัดตาลเอน อยุธยา
6.พระราชธรรมสุธี วัดเกตการาม สมุทรสงคราม
7.พระครูวิธูรชัยกิจ วัดวังตะกู ชัยนาท
8.พระวินัยสาทร วัดพระแทนศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์
9.พระครูสุจิณเจติยานุการ วัดพระธาตุผาเงา เชียงราย
10.พระครูพิพิธสาธุการ วัดป่าม่วง พะเยา
11.พระครูเมธานันทกิจ วัดหนองยวง ลำพูน
12.พระครูธำรงปริยัติคุณ วัดสระแก้ว สระแก้ว
13.พระครูรัตนธรรมวิมล วัดสมสะอาด กาฬสินธุ์
14 พระครูวิชิตวรเขต วัดศรีสะอาด นครพนม
15.พระครูปริยัติสิริวัฒน์ วัดโพธิ์ศรี สกลนคร
16.พระครูสุตธรรมวิสิฐ วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ นครราชสีมา
17.พระครูสังฆรักษ์ณัฐวุฒิ นนฺทวีโร วัดนราธิวาส นราธิวาส
18.พระครูสุนทรปริยัติคุณ วัดวารีบรรพต ระนอง
19.พระครูใบฎีกามงคล อคฺคธมฺโม วัดโพธาวาส สุราษฎร์ฯ
20.นางนงลักษณ์ นพหิรัญ ชลบุรี
21.นางวรรณนภา ไกวัลอาภาณ์ ลำปาง
22.นางนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์ กรุงเทพฯ
23.นางชื่นจิตต์ กุลมงคล กรุงเทพฯ
24.พระครูวิทูรธรรมนิเทศ วัดภูริทัตตวนาราม อเมริกา
25.พระครูสิริพุทธวิเทศ วัดพุทธมหามุนี อเมริกา
26.พระมหาสาญัณ มหาคมฺภีโร วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์
27.พระครูนิโครธบุญญากร วัดไทยนิโครธาราม เนปาล
28.พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ วัดไทยกุสินาราฯ อินเดีย
29.พระมหาธีวรังกร ธมฺมเมธี วัดพุทธธรรม เยอรมนี
30.นายเฮนรี เฮียน ดาง ออสเตรเลีย
31.นายคาโรส มัลโดนาโด้ คิวโรก้า เม็กซิโก
32.นางบุศรา เทพชาตรี อเมริกา
33.นางจรรยา พินภัทรากุล อเมริกา
34.นางวาสินี ธรรมปัญญา อเมริกา
35.นายแอนดูร โบลต์ สหราชอาณาจักร
36.นางรัญจวน แพนคร ไอซ์แลนด์

-ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
1.พระสุธีธรรมนาถ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
2.พระครูพิศาลธรรมานุวัตร วัดซอยสามัคคี ปทุมธานี
3.พระครูภาวนาจริยคุณ วัดหัวสวน ฉะเชิงเทรา
4.พระครูวิสุทธิสรคุณ วัดบ้านกุ่ม ราชบุรี
5.พระครูโสภณคุณาธาร วัดสาลี สุพรรณบุรี
6.พระครูโกศลศาสนธรรม วัดบ้านพราน อ่างทอง
7.พระครูธรรมธรสมรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส อยุธยา
8.พระครูสิริธรรมประยุต วัดหัวเขาสามัคคี ลพบุรี
9.พระครูสุนทรธรรมรักขิต วัดเด่นสะเดา กำแพงเพชร
10.พระครูสิริพัชโรดม วัดศรีฐาน เพชรบูรณ์
11.พระอธิการธานินทร์ วิสุทธิสาโร วัดนาอุดมฯ มุกดาหาร
12.พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร วัดอาจารโรรังสี สกลนคร
13.พระครูจันทโชติวรธรรม วัดบูรณ์สะโน สุรินทร์
14.พระครูพุทธบทบริรักษ์ วัดพระพุทธบาทบัวบก อุดรธานี
15.พระครูขันติธรรมาภิบาล วัดสงยาง ศรีสะเกษ
16.พระครูขันตยาภรณ์ วัดบ้านสวน พัทลุง
17.พระครูสุขันติธารารักษ์ วัดธาราวดี นครศรีธรรมราช
18.ว่าที่ร้อยโทสนธยา บัวศรี บุรีรัมย์
19.นางวงเดือน กุดทิง หนองบัวลำภู
20.นางเกษมสุข เพชรดี อุบลราชธานี
21.นางผกามาศ บุศยะรัฐ พังงา
22.นายมิ่ง แก้วณิมีย์ ปัตตานี
23.นางบุญล้อม มาศหิรัญ ปัตตานี

-ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
1.พระครูไพโรจน์สรธรรม วัดบ้านดอน สระบุรี
2.พระครูพิพิธพัฒนโสภณ วัดสุธาโภชน์ ศรีอยุธยา
3.พระครูสิริจริยาภรณ์ วัดเสาธงทอง ลพบุรี
4.พระบุรเขตธรรมคณี วัดบางปรือ ตราด
5.พระครูพิพิธวรคุณ วัดมาบข่า ระยอง
6.พระครูสุปุญญานันท์ วัดนาหวาย น่าน
7.พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน ยโสธร
8.พระครูโสภิตธรรมนิเทศ วัดราษฎร์รังสรรค์ กระบี่
9.พระครูมหาเจติยารักษ์ วัดพระธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี
10.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล กรุงเทพฯ
11.นายธงทอง จันทรางศุ กรุงเทพฯ
12.นายชวน ศิรินันทพร กรุงเทพฯ
13.นายชุมพล ชาวเกาะ กรุงเทพฯ
14.นางวัชรีภัสสร์ พจนารถ กรุงเทพฯ
15.นางกองเงิน แซ่ลิ้ม ปราจีนบุรี
16.นางเลียม ฉิมพันธ์ สิงห์บุรี
17.นายวิทยาเวช ทับทิมศรี นครสวรรค์
18.นายไพบูลย์ โคนทรงแสน เชียงราย
19.นางบุญรื่น ศรีธเรศ กาฬสินธุ์
20.นายโกวิทย์ จันทร์หอม ศรีสะเกษ
21.นายเชาวลิต พุ่มขจร ชุมพร
22.นางพรทิพย์ ฉิมพลี นครศรีธรรมราช
23.นางสุนันทา แสงสว่าง ยะลา
24.นางเพ็ญศรี ชูแสง นราธิวาส

-ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มี 2 สาขา
(1)สงเคราะห์ประชาชนและชุมชน
1.พระครูโสภณพัฒนาภิรม วัดทุ่งเหียง ชลบุรี
2.พระครูสังฆรักษ์มนัส ขนฺตธมฺโม วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี
3.พระครูอาทรภัทรกิจ วัดโพธิ์งาม นครปฐม
4.พระครูปลัดทนากร วรญาโณ วัดกาญจนบุรีเก่า กาญจนบุรี
5.พระอธิการทองสด ธมฺมชิโร วัดเนินพยอม พิจิตร
6.พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ วัดเกาะแก้วประชารัก พิษณุโลก
7.พระครูพิศาลสิริวัฒน์ วัดสวรรคาราม สุโขทัย
8.พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐากรณ์ ณฏฺกโร วัดดอยสุเทพ เชียงใหม่
9.พระครูสันติปัญญาภรณ์ วัดเซกาเจติยาราม บึงกาฬ
10.พระครูกัลยาณสุตาคม วัดร่องมันเทศ บุรีรัมย์
11.พระรัตนเวที วัดกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
12.พระครูอดุลคุณาธาร วัดนิคมประทีป ตรัง
13.นางวิภา ชัยศิลปีชีวะ กรุงเทพฯ
14.พันตำรวจโทเมธา เจียมไกรศรี สมุทรปราการ
15.นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ตราด
16.นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ฉะเชิงเทรา
17.ผศ.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ นครสวรรค์
18.นายวินัย บัวประดิษฐ์ นครราชสีมา
19.นางเพียงจิต ศรีสุก อุดรธานี

(2)สาขาส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.พระครูบรรพตสุวรรณกิจ วัดภูเขาทอง ชัยภูมิ
-ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
1.พระครูสุตบูรพาสถิต วัดบูรพาปะอาวเหนือ อุบลราชธานี
2.พระครูพิทักษ์ปทุมากร วัดใหม่สระประทุม นครราชสีมา
3.พระครูปทุมปัญญาภรณ์ วัดสระบัว มหาสารคาม
4.เจ้าอธิการไพรัตน์ อภินนฺโท วัดเจดีย์ ชัยภูมิ
5.พระครูสมุห์ธนาพงศ์ ธนวฑฺฒโก วัดโคกโพธิ์สถิตย์ นครศรีธรรมราช
6.นายประเสริฐ สุวรรณรัตน์ กรุงเทพฯ
7.นายเกียรติศักดิ์ บรรพรหม ขอนแก่น
8.นางวาสนา ธีรนิติ เพชรบูรณ์

-ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
1.นายสุธรรม คงเพชร พัทลุง

-ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
1.โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) กรุงเทพฯ
2.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ
3.สมาคมบัณฑิตรัตน์ กรุงเทพฯ
4.โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก (เพ็ญชาติอุปถัมภ์) กาญจนบุรี
5.โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
6.โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา อุทัยธานี
7.องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
8.โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
9.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
10.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
11.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

-ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
1.นางเยาวเรศ ชินวัตร กรุงเทพฯ
2.นางยุพา ล่ำซำ กรุงเทพฯ
3.นายณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร กรุงเทพฯ
4.นางอรสา มณีรัตน์ กรุงเทพฯ
5.นางผ่องอำไพ สังวรลิ สมุทรปราการ
6.นางเจริญ บุญมีโชค เพชรบุรี
7.นางสาววัลนิภา นิธิตานันท์ สมุทรสาคร
8.นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ตาก
9.นายอุทัย ฉวีพงษ์ประทีป ภูเก็ต
10.นางเกศณี กาญจนคีรีธำรง สตูล
11.นายดวง พรมมิตร นราธิวาส

จำนวน 160 ท่าน แบ่งเป็น 10 ประเภท

ภาพกิจกรรมนำสุข

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

รวมเรื่องเด่นใน wattama

· นายกชาญ พวงเพ็ชร์ จัดสรรงบ เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซอยสามัคคี[ 1 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 713 ครั้ง ]
· ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระประธา​นปางมารวิชัย ศิลปสุโขทัย [ 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 765 ครั้ง ]
· [ 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 601 ครั้ง ]
· บริจาคเงินเพื่อจัดต​ั้งมูลนิธิพระครูพิศาลธรรมานุวั​ตร[ 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 806 ครั้ง ]
· พระมหาเถระนั่งปรก เจริญจิตตภาวนา งานมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระสีวลีปางอุ้มบาตร[ 1 ข้อคิดเห็นต่างๆ - 885 ครั้ง ]

[ อ่านต่อในส่วนของข่าวสาร ]

วิดีโอ โครงการและกิจกรรมรวมวิดีโอโครงการและกิจกรรมวัดซอยสามัคคี

ยอดนิยม
พิธีถวายราชสักการะรัชกาลที่.
พิธีถวายราชสักการะรัชกาลที่. ๕ ตอน ๑
ล่าสุด
โครงการปฎิบัติธรรมรับขวัญน้อง
โครงการปฎิบัติธรรมรับขวัญน้อง 2553 ตอนที่ 15
คะแนนสูงสุด
พิธีถวายราชสักการะรัชกาลที่.
พิธีถวายราชสักการะรัชกาลที่. ๕ ตอน ๑
Click ดูวิดีโอทั้งหมด


   
news: นายกชาญ พวงเพ็ชร์ จัดสรรงบ เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซอยสามัคคี
   
นายกชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดสรรงบอุดหนุนงบประมาณจากองค์การ ฯ จำนวน ๑.๑๐๐.๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์ (สร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา) วัดซอยสามัคคี(ธรรมสุขใจ)

ขออนุโมทนาสาธุๆๆๆๆๆ.....


   
   

   
news: บริจาคเงินเพื่อจัดต​ั้งมูลนิธิพระครูพิศาลธรรมานุวั​ตร
   
คุณทับทิม วิริยาภิรมย์ สมาชิกผู้ปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมวัดซอยสามัคคี(​ธรรมสุขใจ)  บริจาคเงิน ๑.๐๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  เพื่อจัดต​ั้งมูลนิธิพระครูพิศาลธรรมานุวั​ตร  ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  (วันแม่แห่งชาติ)  ขออนุโมทนา​สาธุ....................

สมาชิกชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมวัดซอยสามัคคี(​ธรรมสุขใจ)ปี พ.ศ.๒๕๕๓   
   

   
news: พระมหาเถระนั่งปรก เจริญจิตตภาวนา งานมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระสีวลีปางอุ้มบาตร
   

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พระมหาเถระนั่งปรก เจริญจิตตภาวนา งานมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระสีวลีปางอุ้มบาตร ณ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ)  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา   จังหวัดปทุมธานี  ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. หลวงพ่อสารัญ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี
๒. พระครูอดุลพิริยานุวัตร (หลวงพ่อชุบ) วัดวังกระแจะ จ.กาญจนบุรี
๓. พระครูวิมลสีลาภรณ์ (หลวงพ่อพูลทรัพย)์ วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี
๔. พระครูสิริภัทรกิจ (หลวงพ่อสมศรี)วัดหน้าพระลาน จ.สระบุรี
๕. พระครูมานิตสมณคุณ (หลวงพ่อมโนมัย)วัดสมบูรณ์สามัคคี จ.นครนายก
๖. พระพิมลศีลาจาร (หลวงพ่ออุดมทรัพย์)วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก
๗. พระครูพิศาลธรรมานุวัตร (หลวงพ่อสมนึก) วัดธรรมสุขใจ จ.ปทุมธานี

Click >> ชมภาพทั้งหมด ๐๒. งานมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระสีวลีปางอุ้มบาตร ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
   

20 เรื่อง (7 หน้า, 3 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]
ร่มไม้ชายน้ำ ลานธรรมสนทนา

กระทู้  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
   ปรับปรุงขั้นตอนการสมัครสมาชิกของเว็บจาก 6 เหลือ 3 ขั้นตอน 0 chakkrit 1426 chakkrit 09/11/2010 : 23:27
   คณะธรรมวิทยากรศึกษาดูงาน ณ.ประเทศอินเดีย-เนปาล 9 jaosumnuk 3286 jaosumnuk 01/10/2010 : 14:42
   อยากไปปฏิบัติธรรมวันพระครับ 2 Numcheo 2099 chakkrit 21/09/2010 : 09:44
   มหาวิธัน เว็บมาสเตอร์ตัวจริง "เว็บสวยด้วยมือมหาธัน" 0 chakkrit 1565 chakkrit 28/08/2010 : 10:34
   ถามเกี่ยวกับชื่อเว็บ 1 pipe 1908 chakkrit 14/08/2010 : 14:04

ข่าวชุมชน - ข่าวชาวบ้าน


ขยายขนาดตัวหนังสือ
100%125%150%200%250%300%
ค้นหา


เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
สถิติผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
3216249
คน ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2553
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 33 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 25
คำแนะนำ: 4
  โฮมเพจ เข้าระบบ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว เผยแพร่ข่าวสาร ถาม/ตอบ  


วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๑๒ (หมู่ ๕ ) ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
โทร. ๐-๒๕๓๖-๕๓๔๖, ๐-๒๕๓๖-๕๔๔๖, ๐-๘๑๙๒๒-๒๑๐๑